ایرانی ها ی جهانی

نویسنده: میترا نسیمی شماره: 143
تمام آثار باستانی و طبیعی دنیای ما، در هر كجای جهان و در هر كشوری كه باشند جزو میراث تمام آدم‌ها حساب می‌شود و باید برای همه مهم باشد...
تمام آثار باستانی و طبیعی دنیای ما، در هر كجای جهان و در هر كشوری كه باشند جزو میراث تمام آدم‌ها حساب می‌شود و باید برای همه مهم باشد. به خاطر همین یك قول بزرگ به وجود آمد به نام عهدنامه‌ی میراث جهانی یونسكو كه اعضای آن باید حواسشان به تمام این آثار باستانی باشد و نگذارند خراب شود. چه در كشور خودشان باشد، چه در كشورهای دیگر. ایران ما هم سال‌های سال است عضو این سازمان شده و برای حفظ چیزهای گرانبهایی كه دارد، تلاش می‌كند. تا به حال 21 اثر تاریخی و طبیعی ایران در فهرست میراث مردم جهان قرار گرفته كه كلی برای ما افتخار دارد. بیایید بعضی‌هایش را با هم بشناسیم.

تخت جمشید

22.jpg
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین میراث كشورمان كه در فهرست یونسكو ثبت شده تخت جمشید است و یعنی این‌كه نه تنها برای ما بلكه برای تمام دنیا خیلی مهم است و باید همیشه حفظ شود...