نلا و دایناسور پلید

نویسنده: شماره: 143
نلا یك دختر نابغه است. توپ درخشانی كه او پیدا كرده ناگهان روشن می‌شود و قاتل‌های دره‌ی آتش همراه با دایناسوری از قرن‌های قبل وارد دنیای امروز می‌شوند...
نلا یك دختر نابغه است. توپ درخشانی كه او پیدا كرده ناگهان روشن می‌شود و قاتل‌های دره‌ی آتش همراه با دایناسوری از قرن‌های قبل وارد دنیای امروز می‌شوند. دایناسور ، نلا و توپ را به دندان گرفته و قاتل‌ها هم در شهر پخش شده‌اند.
دایناسور نلا را بلند می‌كند و با خودش می‌برد، اما قاتل‌ها به دنبال‌شان  هستند...

مترجم : عاطفه احمدی

14.jpg

...