یك كار درست و حسابی

نویسنده: پیروز قاسمی
خیلی چیزها دسته‌جمعی‌اش بیشتر کیف می‌دهد...
خیلی چیزها دسته‌جمعی‌اش بیشتر کیف می‌دهد.   مثلاً گردش و سفر یا کارتون و فوتبال دیدن و بازی یا حتی کتاب خواندن گروهی.  این آخری کمی عجیب بود نه؟! اما شما بر و بچه‌های انجمن کتابخوانی همشهری بچه‌ها قبل از این‌که بزرگ بشوید آن را تجربه کردید. به این می‌گویند یک کار درست و حسابی.

درست کتاب بخوانیم
اگر هنگام کتاب خواندن، در یک اتاق پرنور باشید همه چیز بهتر می‌شود. کلمه‌ها و صفحه‌ها واضح‌تر و چشم‌های شما راحت‌تر هستند. اگر زیاد کتاب می‌خوانیم باید این را همیشه یادمان باشد که روی صندلی بنشینیم و قشنگ تکیه بدهیم تا کمرمان صاف باشد. اگر این‌طور ننشینیم ممکن است گردن‌درد یا کمردرد بگیریم.

قدم هشتم
كجا كتاب بخوانیم؟

صندلی اگر دسته‌دار باشد خیلی بهتر است، چون این‌طوری دیگر دست‌هایمان هم خسته نمی‌شود. اما بهترین حالت مطالعه نشستن پشت میز است. باید حواستان به دمای اتاق هم باشد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code