گل روی محمد (ص)

نویسنده: مریم زرنشان/ تصویرگر: عاطفه فتوحی
ماه می‌خندد چه زیبا...
ماه می‌خندد چه زیبا
آسمان غرق ستاره
توی مسجد جشن داریم
می‌دوم با یک اشاره
جشن میلاد است امشب...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code