چرخ چرخ عباسی!

نویسنده: فاطمه عرفانی
تا حالا شده تلاش کنید وسط یک باد شدید راه بروید؟ اگر سعی کنید خلاف جهت باد حرکت کنید، کار خیلی سخت می‌شود، چون باد شما را به عقب هل می‌دهد و نمی‌گذارد راحت راه بروید....
تا حالا شده تلاش کنید وسط یک باد شدید راه بروید؟ اگر سعی کنید خلاف جهت باد حرکت کنید، کار خیلی سخت می‌شود، چون باد شما را به عقب هل می‌دهد و نمی‌گذارد راحت راه بروید. اما اگر در جهتی که باد می‌آید راه بروید، کار ساده می‌شود. باد شما را هل می‌دهد و کمک می‌کند راحت‌تر جلو بروید. این‌ها نشان می‌دهد باد زوری دارد که با آن می‌تواند خیلی چیزها را هل بدهد و جابه‌جا کند.

چطور باد به برق تبدیل می‌شود؟
توربین‌های بادی به درد شهرهایی می‌خورند که در آن‌ها باد خیلی زیاد است؛ مثلاً در کشور خودمان، در شهر منجیل که بادهای زیادی دارد، با استفاده از توربین‌های بادی، برق تولید می‌شود. آیا شهر شما هم باد زیاد دارد؟ شما هم در شهرتان توربین‌های بادی دارید؟...
 تصویرگر: لاله ضیاییارسال پیام اشتراک 
 
 Security code