پیشی كوچولوی ملوس من

نویسنده: مهران وطن‌دوست
خیلی از بچه‌ها عاشق حیوانات خانگی هستند. بعضی از مامان‌‌بابا‌ها هم حیوانات خانگی را دوست دارند، اما راستش را بخواهید، نگهداری از آن‌ها بعضی وقت‌ها سخت و دردسرساز می‌شود. حالا فكر كنید چقدر خوب می‌شد اگر این دوست كوچولو داخل تلفن همراه یا رایانه قرار می‌گرفت...
خیلی از بچه‌ها عاشق حیوانات خانگی هستند. بعضی از مامان‌‌بابا‌ها هم حیوانات خانگی را دوست دارند، اما راستش را بخواهید، نگهداری از آن‌ها بعضی وقت‌ها سخت و دردسرساز می‌شود. حالا فكر كنید چقدر خوب می‌شد اگر این دوست كوچولو داخل تلفن همراه یا رایانه قرار می‌گرفت. بامزه نیست؟ اگر در جست‌وجوی یك حیوان خانگی ملوس و رایانه‌ای هستید، باید با «تامی سخنگوی من» آشنا شوید.

تامی سخنگو
تامی اسم یك بچه‌گربه‌ی ملوس است كه باید از آن نگهداری كنید. بازی «پو» را یادتان است؟‌ همان موجودی كه شبیه سیب‌زمینی بود و هروقت گرسنه می‌شد سر و صدا درمی‌آورد! تامی هم تقریبا همان‌طور است، ولی خیالتان راحت باشد؛ تامی كوچولو هم خوشگل و خوش‌قیافه است و هم صحبت می‌كند. او هرچیزی بشنود تكرار می‌كند. آن‌قدر هم بامزه است كه دلتان را می‌برد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code