معلم ماهی ها

نویسنده: نوشین بابازاده/ عكاس: نگین كیانی
وقتی از ورودی روستای دِزدك یك عالمه می‌روی جلوتر، درست جایی كه این طرف دریا و آن طرف كوه و جنگل است، هادی كریمی‌راد و خانواده‌اش زندگی می‌كنند؛ بین درخت‌های نارنج و پرتقال و كنار یك عالمه ماهی قزل‌آلا...
وقتی از ورودی روستای دِزدك یك عالمه می‌روی جلوتر، درست جایی كه این طرف دریا و آن طرف كوه و جنگل است، هادی كریمی‌راد و خانواده‌اش زندگی می‌كنند؛ بین درخت‌های نارنج و پرتقال و كنار یك عالمه ماهی قزل‌آلا. پدر هادی ماهی پرورش می‌دهد و مادرش خانه‌دار است. او یك برادر هم دارد و حالا كه مدرسه‌ها تعطیل شده حسابی در كارها به پدرش كمك می‌كند. كارهای سختی كه فقط از یك پرورش‌دهنده‌ی ماهی برمی‌آید.

نگهبان حواس‌جمع
بچه‌ماهی‌های قزل‌آلا وقتی به این‌جا می‌آیند خیلی ریز هستند. باید مواظب آن‌ها باشیم كه مریض نشوند،گرسنه نمانند،  آبشان بی‌اكسیژن نماند، گرمشان نشود و هزار تا چیز دیگر،  چون ماهی‌هایی كه به بازار می‌روند باید سالم و خوب باشد. من بیشتر وقت‌ها مواظب ماهی‌ها هستم. هر روز به همه‌شان سركشی می‌كنم تا اگر ماهی مریضی دیدم زود آن را از بقیه جدا كنم. ماهی‌های مریض روی آب ‌می‌آیند یا خیلی كند و تنبل می‌شوند. من باید خیلی حواسم جمع باشد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code