لطفا دایناسور نباشید

نویسنده: پیروز قاسمی
می‌دانید دایناسورها چرا منقرض شدند؟ اگر از من بپرسید می‌گویم چون كتاب نمی‌خواندند. عصر یخبندان و این حرف‌ها بهانه است. بله درستش همین است...
می‌دانید دایناسورها چرا منقرض شدند؟ اگر از من بپرسید می‌گویم چون كتاب نمی‌خواندند. عصر یخبندان و این حرف‌ها بهانه است. بله درستش همین است. آدم‌ها هم بدون كتاب و مطالعه و یادگرفتن به سرنوشت دایناسورها دچار می‌شوند. چون بزرگ‌ترین دشمن آدم‌ها بی‌سوادی است. پس بچه‌ها لطفاً دایناسور نباشید!

درست کتاب بخوانیم
بعضی‌ها می‌گویند موقع كتاب خواندن باید همه جا باید ساكت باشد. اما بعضی دیگر هم مشكلی با كتاب خواندن در سر و صدای زیاد ندارند. بعضی‌ها هم دراز كشیده یا نشسته و یا ایستاده مطالعه می‌کنند. البته اگر بخواهید مطالعه كنید هیچ كدام این‌ها با هم فرق ندارد. در واقع بهترین نوع مطالعه همان طوری است كه شما راحت هستید!...


ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code