شكار ما ممنوع

نویسنده: نوشین بابازاده/ تصویرگر: سام سلماسی
این صفحه مال شماست. شمایی كه عهدنامه‌ی «من صدای بی‌صداها هستم» را امضا كرده‌اید و عضو این گروه شده‌اید...
دوستان سلام!
این صفحه مال شماست. شمایی كه عهدنامه‌ی «من صدای بی‌صداها هستم» را امضا كرده‌اید و عضو این گروه شده‌اید.
در این شماره با هم یاد می‌گیریم چطور از حیوانات‌ نگهبانی‌كنیم.
پس با ما باشید.

خدای مهربان تمام بود و نبود این دنیا را آن‌قدر قشنگ برنامه‌ریزی كرده است كه آدم كیف می‌كند. مثلا در طبیعت بعضی از حشره‌ها غذای حشرات بزرگ‌تر می‌شوند و آن‌ها هم غذای بعضی حیوانات و همین‌طور ادامه دارد تا می‌رسد به انسان.  بعضی از موجودات مثل ماهی یا بعضی پرنده‌ها و حیوانات اهلی هم غذای انسان هستند و این چرخه‌ی غذایی خیلی منظم است.
اما گاهی بعضی آدم‌ها با شكار بیجا این نظم را به هم می‌زنند. البته شكار كردن همیشه هم بد نیست. مثلا وقت‌هایی كه بعضی حیوانات بیشتر از حد معمول تولید مثل كرده و برای محیط‌زیست خود مشكل درست می‌كنند اجازه‌ی شكار در آن منطقه داده می‌شود. یا وقتی كه ماهی‌های یك دریاچه زیاد می‌شوند به ماهیگیران اجازه‌ی ماهیگیری می‌دهند.  اما شكارچی‌هایی كه برای پول یا سرگرمی حیوانات را به‌طور غیرقانونی شكار می‌كنند آسیب خیلی بدی به طبیعت می‌زنند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code