دوست های صاف و فرفری

نویسنده:
او موهایش فرفری است و روی لپش یك خال دارد. کفش‌های عروسكی می‌پوشد و زنگ تفریح‌ها گاهی پفك می‌خورد....
 او موهایش فرفری است و روی لپش یك خال دارد. کفش‌های عروسكی می‌پوشد و زنگ تفریح‌ها گاهی پفك می‌خورد.
 همیشه زنگ تفریح‌ها لقمه می‌خورم. نان و پنیر، كوكو سبزی یا كره و مربا. خوردن پفك در خانه‌ی ما ممنوع است، چون مامان می‌گوید ضرر دارد.
 من موهایم صاف است و روی صورتم خال ندارم عوضش یك خال بزرگ روی دستم دارم. من دوست دارم كفش كتانی بپوشم، چون عاشق دویدن هستم.....
 میترا نسیمی
 تصویرگر: سام سلماسیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code