خلیج فارس و رفقا

نویسنده: میترا نسیمی
حتماً در کتاب‌ها خوانده‌اید که خلیج با دریا و دریاچه و اقیانوس فرق دارد. خب برای آن‌هایی که نمی‌دانند، باید بگوییم وقتی دور یک دریای بزرگ را خشکی گرفته باشد و فقط یک راه کوچک باز باشد آن هم به طرف اقیانوس، اسمش می‌شود خلیج. درست مثل خلیج فارس ما. بعضی کشورها هم مثل ما برای خودشان خلیج دارند که بد نیست با چند تا از آن‌ها آشنا شویم. ...
حتماً در کتاب‌ها خوانده‌اید که خلیج با دریا و دریاچه و اقیانوس فرق دارد. خب برای آن‌هایی که نمی‌دانند، باید بگوییم وقتی دور یک دریای بزرگ را خشکی گرفته باشد و فقط یک راه کوچک باز باشد آن هم به طرف اقیانوس، اسمش می‌شود خلیج. درست مثل خلیج فارس ما. بعضی کشورها هم مثل ما برای خودشان خلیج دارند که بد نیست با چند تا از آن‌ها آشنا شویم.

خلیج نیوزیلند
یکی از قشنگ‌ترین خلیج‌های کره‌ی زمین همین‌جاست. پر از دلفین و وال و نیزه ماهی. با 144 تا جزیره‌ی کوچک و بزرگ. این خلیج در کشور نیوزیلند قرار دارد و همیشه پر از کشتی‌های تفریحی و توریست‌های جهانگرد است....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code