خداوند چطور همه چیز زا می آفریند؟

نویسنده: فائضه غفار حدادی/ تصویرگر: اكرم اسماعیلی
اول بیا کمی خیال‌بازی کنیم. سعی کن هر چه می‌خوانی را درذهنت تصور کنی. می‌توانی؟ این بازی را بلدی؟ مثلاً خورشید را تصور کن با سیاره‌هایی که دورش می‌چرخند...
اول بیا کمی خیال‌بازی کنیم. سعی کن هر چه می‌خوانی را درذهنت تصور کنی. می‌توانی؟ این بازی را بلدی؟ مثلاً خورشید را تصور کن با سیاره‌هایی که دورش می‌چرخند. تصور کردی؟ حالا خیال کن یکی از سیاره‌ها مکعب‌مستطیل باشد. شد؟ قشنگ است؟ چه رنگی است؟ حالا سعی کن خیال کنی که موجوداتی روی آن سیاره‌ی عجیب زندگی می‌کنند. گوسفندانی با پشم صورتی، توپ فوتبالی از جنس پفک اما به سنگینی طالبی، آدم‌هایی بی‌دست که سه پا دارند و یک چشم زرد درشت وسط صورتشان است. آسمانی راه‌راه و کوه‌هایی شبیه بلال، ابرهای نارنجی و رودخانه‌ای که آبش شبیه ژله‌ی آلبالو باشد. خب همه چیز را توی خیالت نگاه کن. ببین در عرض چند ثانیه چه چیزهای تازه‌ای درست کرده‌ای. حالا اگر بخواهی همین‌ها را نقاشی کنی، چه باید بکنی؟ شاید بگویی به این راحتی‌ها که نیست. باید بروم دفتر و مداد‌رنگی‌هایم را بیاورم.  دانه‌دانه آن‌ها را بکشم، خورشید و سیاره‌ی مستطیل و گوسفند صورتی و توپ پفکی و آدم یک‌چشم سه‌پا و آسمان راه‌راه و کوه بلالی و ابر نارنجی و رودخانه‌ی ژله‌ای. اوووووه! خیلی طول می‌کشد. تازه بعدش هم بخواهم رنگ کنم؟ حوصله داری‌ها!
فرق چیزهایی که ما درست می‌کنیم با چیزهایی که خدا درست می‌کند همین است. ما برای درست‌کردن هرچیزی به هزار جور دم و دستگاه و مقدمه‌چینی و وسایل و ابزار احتیاج داریم اما خدا وقتی می‌خواهد چیزی را به وجود بیاورد، فقط کافی است که بخواهد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code