حرف شما

نویسنده:
پیام‌های شما به دستمان رسید یسنا شعبانی ده ساله از تهران ، مهدیه هادیان دوازده ساله از بندر انزلی، ستایش جانی ده ساله از تهران ، ریحانه نصیبی دوازده ساله از مهدیشه ، پرهام مروتی ده ساله از تهران....
پیام‌های شما به دستمان رسید
یسنا شعبانی ده ساله از تهران ، مهدیه هادیان دوازده ساله از بندر انزلی، ستایش جانی ده ساله از تهران ، ریحانه نصیبی دوازده ساله از مهدیشه ، پرهام مروتی ده ساله از تهران ، هلیا حمیدی یازده ساله از تهران ، سپهر گودرزی نه ساله از شهر جدید هشتگرد ، رومینا ترکمان ده ساله از تهران ، نیایش مجدی نسب یازده ساله از اهواز ، علیرضاخوش بین ، پارسا حاتمی ده ساله از تهران ، پرنیا برخور یازده ساله از تهران ، ستایش ولیان فر نه ساله از تهران، فاطمه امیری ده ساله از گناوه  و غزال حاتمی یازده ساله از تهران.

 تصویرگر: شهرام شیرزادی
Book-132-8.jpgBook-132-9.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code