تاریك سرد مرموز

نویسنده: نوشیـن بابـازاده
در اقیانوس و دریاها، اگر فقط 200متر از سطح آب پایین برویم دیگر هیچ نوری وجود ندارد. اگر فرض كنیم كه عمق اقیانوس‌ها حدود پنج كیلومتر باشد، پس بیشتر آب‌های دنیا در تاریكی و سكوت مطلق هستند....
در اقیانوس و دریاها، اگر فقط 200متر از سطح آب پایین برویم دیگر هیچ نوری وجود ندارد. اگر فرض كنیم كه عمق اقیانوس‌ها حدود پنج كیلومتر باشد، پس بیشتر آب‌های دنیا در تاریكی و سكوت مطلق هستند. بیشتر ماهی‌ها و موجودات زیر آب برای زندگی نیازی به نور ندارند و با این شرایط كنار آمده‌اند. حتی خیلی از آن‌هایی كه در اعماق تاریك اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند، از خودشان نور دارند.


آن پایین، زیر این همه آب، آن‌قدر عمیق و تاریك است كه دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند برای كشف و مطالعه به آن‌جا بروند. همه‌ی موجودات عجیب و غریبی كه تا به حال كشف شده‌اند فقط یك بخش كوچك از دنیای آن پایین هستند. یعنی اگر پنج تا موجود را بشناسیم، 95 تای دیگر را نمی‌شناسیم!...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code