بیا شهر را نجات بدهیم!

نویسنده:
زیاد از این فرصت‌ها پیش نمی‌آید در سینما فیلمی اكران شود كه فقط و فقط مخصوص بچه‌ها باشد. برای همین به محض این كه فهمیدیم فیلم قهرمانان کوچک می‌خواهد اكران شود، خودمان را به اولین روز نمایش‌اش رساندیم و از آن یك گزارش خوب برایتان تهیه كردیم. ...
زیاد از این فرصت‌ها پیش نمی‌آید در سینما فیلمی اكران شود كه فقط و فقط مخصوص بچه‌ها باشد. برای همین به محض این كه فهمیدیم فیلم قهرمانان کوچک می‌خواهد اكران شود، خودمان را به اولین روز نمایش‌اش رساندیم و از آن یك گزارش خوب برایتان تهیه كردیم.

بفرمایید تماشا !
ساعت به نُه شب که نزدیک شد، طبقه‌ی سوم سالن سینما، شلوغ و پر از بچه‌هایی شد که به همراه بزرگ‌ترهایشان آمده بودند تا فیلم قهرمانان کوچک را در کنار بازیگرهایش تماشا کنند و بخندند. آقای یوسف کرمی (قهرمان جهانی تکواندو)، عموقناد و ایاز (پدر عمو پورنگ در محله‌ی گل و بلبل) هم آمده بودند و با بچه‌ها فیلم را تماشا کردند. جای شما هم بین این همه‌ آدم پرانرژی خالی بود....

 نرگس خانعلی ‌زاده
 عكاس: امیرمیثاق نادریارسال پیام اشتراک 
 
 Security code