به نام خدا

نویسنده: زهرا عابدی/ تصویرگر: نگین حسین‌زاده
شیرین ترین هدیه ای که به دل من داده ای؛ امید به بخشش توست...
خدای من!
شیرین ترین هدیه ای که به  دل من داده ای؛ امید به بخشش توست.
و خوش ترین گفته‌ای که بر زبان من جاری کرده ای؛ ستایش  نعمت های توست.
ودوست داشتنی ترین  لحظه‌ی زندگی من؛  دیدار توست.
ای بهترین آفریننده، تنها  تو را دوست دارم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code