بابای تانك سوار

نویسنده: اعظم سبحانیان/ تصویرگر: حدیثه قربان
آموزگار پرسید...
آموزگار پرسید
 چه‌کاره است بابا
خیلی سریع گفتم
رزمنده است آقا

سوار تانک جنگی
می‌جنگد با دشمنان
همیشه در تلاش است
حتی در باد و باران

رزمنده کیست آقا؟
این را مجید پرسید
جبهه کجاست آقا؟
این را سعید پرسید...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code