این دست و پا برای تو

نویسنده: میترا نسیمی
برای حیوانات هم گاهی اتفاقات بدی می‌افتد كه موجب می‌شود دست یا پایشان را از دست بدهند. اما حیوانات اگر همین طوری بمانند ممكن است دیگر نتوانند برای خودشان غذا و لانه تهیه كنند، آن وقت زندگی‌شان تمام می‌شود...
برای حیوانات هم گاهی اتفاقات بدی می‌افتد كه موجب می‌شود دست یا پایشان را از دست بدهند. اما حیوانات اگر همین طوری بمانند ممكن است دیگر نتوانند برای خودشان غذا و لانه تهیه كنند، آن وقت زندگی‌شان تمام می‌شود. اما آدم‌های مهربانی هستند كه نمی‌گذارند این حیوانات جانشان را از دست بدهند. برای‌شان دست و پای مصنوعی می‌سازند و با این كار به حیوانات زندگی دوباره می‌دهند. بیایید با هم چندتا از این حیوانات را ببینیم.

پاهای چرخی
این لاك‌پشت اسمش ژیكاست. او چند ماه پیش با یك ماشین چمن‌زنی برخورد كرد و پاهایش را از دست داد، اما آدم‌های مهربان نگذاشتند او بمیرد و برایش پاهای جدید درست كردند. او حالا با این پاهای چرخی خیلی خوب راه می‌رود.

 پای فیلی
موتالا چند وقت پیش از پله‌ها سقوط كرد و پایش را از دست داد. حالا این فیل با پای جدیدش دارد به زندگی‌اش ادامه می‌دهد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code