اینجا بحث آزاد است !

نویسنده:
این‌جا جایی است برای این‌كه مشكلات عجیب و غریب‌تان را بگویید و بعد بچه‌های دیگر برایتان راه حل‌های عجیب و غریب‌تر پیدا كنند. اگر سوالی برای پرسیدن از دوستان‌تان دارید، یا راه‌حلی برای مشكل دوست‌تان به ذهن‌تان می‌رسد، برای ما ارسال كنید...
 این‌جا جایی است برای این‌كه مشكلات عجیب و غریب‌تان را بگویید و بعد بچه‌های دیگر برایتان راه حل‌های عجیب و غریب‌تر پیدا كنند. اگر سوالی برای پرسیدن از دوستان‌تان دارید، یا راه‌حلی برای مشكل دوست‌تان به ذهن‌تان می‌رسد، برای ما ارسال كنید.

؟ سوال های شما
نكند بمیرم؟!
زهرا دوازده ساله از تهران:

من چند وقتی است كه فكر می‌كنم می‌خواهم بمیرم یا اگر شب بخوابم دیگر بلند نمی‌شوم. خیلی دارم عذاب می‌كشم و از ترس جدایی از خانواده‌ام كلی گریه می‌كنم. لطفا كمكم كنید.

؟پرسیده بود
نیاز به تلاش!
ستایش جانی ده ساله از تهران:

سلام من یك مشكل خیلی بزرگ دارم. وقتی پدرم از من امتحان می‌گیرد همه‌ را جواب می‌دهم، اما وقتی امتحان نهایی می‌دهم نمره‌ام، نیاز به تلاش می‌شود، نمی‌دانم چرا؟! ورقه‌ای كه پدرم می‌بیند بسیار خوب اما امتحان نهایی نیاز به تلاش است!...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code