اگر من مخترع بودم !

نویسنده:
اگر من مخترع بودم روباتي مي‌ساختم تا آشغال‌هايي را كه ما انسان‌ها توليد مي‌كنيم جمع‌آوري كند.
   پارسا نوري‌پور از شهر قدس
اگر من مخترع بودم روباتي مي‌ساختم تا آشغال‌هايي را كه ما انسان‌ها توليد مي‌كنيم جمع‌آوري كند. مگر اين رفتگران زحمت‌كش ما چه گناهي كرده‌اند كه بايد آشغال‌هاي ما را جمع‌آوري كنند؟ تازه با اين همه زحمتي كه مي‌كشند باز هم مردم به دكتران و مهندسان بيشتر اهميت مي‌دهند و نمي‌دانند كه دكتران و مهندسان با رفتگران در يك مرتبه هستند. زيرا آن‌ها هم بالاخره چيزي را در زندگي خود تميز مي‌كنند؛ تازه ما بايد به رفتگران بيشتر از كسان ديگر اهميت بدهيم براي اين‌كه آن‌ها علاوه بر خانه‌ي خود كوچه و محله‌هاي ديگران را هم تميز و پاكيزه مي‌كنند و به نظر من رفتگران مهم‌ترين فرد جامعه هستند، چرا كه اگر آن‌ها نباشند كره‌ي زمين پر از آشغال‌هايي كه ما آن‌ها را توليد مي‌كنيم مي‌شود. پس بيايید دست در دست هم دهيم تا فرهنگ كمتر آشغال توليد كردن را در كشور خود رواج دهيم.
به اميد آن روزارسال پیام اشتراک 
 
 Security code