آقای راننده یالا بزن تو دنده

نویسنده:
ماشین‌های خیلی بزرگ مثل كامیون و تریلی یك خرده ترسناك هستند، اما راننده‌ی این ماشین‌ها بودن خیلی هیجان دارد. فكر كن از آن بالا همه‌ی ماشین‌های دیگر چه‌قدر فسقلی هستند!...
ماشین‌های خیلی بزرگ مثل كامیون و تریلی یك خرده ترسناك هستند، اما راننده‌ی این ماشین‌ها بودن خیلی هیجان دارد. فكر كن از آن بالا همه‌ی ماشین‌های دیگر چه‌قدر فسقلی هستند! آقای قیطاسی، راننده‌ی یكی از این ماشین‌های سنگین است که مثل خیلی از پسرها، از همان بچگی مجموعه‌ای از ماشین‌های جورواجور داشته است. یك روز همراه با مسیحا و رومیسا به یك گاراژ رفتیم و سوار یک ماشین به این بزرگی شدیم.
بابابزرگ مسیحا صاحب این گاراژ است و رومیسا هم دختر آقای قیطاسی است.

خودم کامیون درست می‌کردم
آقای قیطاسی راننده‌ی تریلی است: «از همون بچگی اون‌قدر به این ماشین‌های بزرگ علاقه داشتم که با جعبه‌های اضافی و ظرف‌های میوه‌خوری، برای خودم ماشین درست می‌کردم و راهش می‌بردم.علاقه‌ی من به تریلی، به دخترم هم رسیده و حالا دیگه رومیسا هم عاشق تریلی و فرمون و دنده است....
 نرگس خانعلی ‌زاده
 عكاس: امیر میثاق نادریارسال پیام اشتراک 
 
 Security code