آرزو

نویسنده:
بچه‌ها! می‌توانید آرزوها و دعاهایتان را برای این صفحه با پیامک، نامه یا ایمیل بفرستید. ما آنها را چاپ می‌کنیم و همه‌ی آنها که دعاها یا آرزوهای شما را می‌خوانند، از ته دل «آمین» می‌گویند!...
بچه‌ها!
می‌توانید آرزوها و دعاهایتان را برای این صفحه با پیامک، نامه یا ایمیل بفرستید. ما آنها را چاپ می‌کنیم و همه‌ی آنها که دعاها یا آرزوهای شما را می‌خوانند،          
       از ته دل «آمین» می‌گویند!

  تصویرگر: سحر حقگو
Untitled-10.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code