آرزو

نویسنده:
بچه‌ها! می‌توانید آرزوها و دعاهایتان را برای این صفحه با پیامک، نامه یا ایمیل بفرستید. ما آنها را چاپ می‌کنیم و همه‌ی آنها که دعاها یا آرزوهای شما را می‌خوانند، از ته دل «آمین» می‌گویند!
  تصویرگر: سحر سبحانی

من آرزو دارم در آینده یك پلیس خوب و قوی برای كشورم باشم.
سارینا بساك‌زاده نه ساله  از اندیمشكارسال پیام اشتراک 
 
 Security code