ابر قهرمان قصه خودم

نویسنده:
بچه كه بودم از دیدن كارتون‌ها سیر نمی‌شدم. بار‌ها و بارها با شوق و هیجان خاصی آن‌ها را می‌دیدم و بهترین اتفاقات را برای قهرمان‌هایش آرزو می‌كردم. گاهی دلم می‌خواست به جای آن‌ها نقش بازی كنم و اصلا خود آن قهرمان‌ها باشم؛ یك قهرمان، یك جنگجو، یك ماجراجو، یك ابَر انسان!...
بچه كه بودم از دیدن كارتون‌ها سیر نمی‌شدم. بار‌ها و بارها با شوق و هیجان خاصی آن‌ها را می‌دیدم و بهترین اتفاقات را برای قهرمان‌هایش آرزو می‌كردم. گاهی دلم می‌خواست به جای آن‌ها نقش بازی كنم و اصلا خود آن قهرمان‌ها باشم؛ یك قهرمان، یك جنگجو، یك ماجراجو، یك ابَر انسان!
بیشتر كه دقت می‌كنم، می‌بینم قهرمان‌ها در وجودشان هم وی‍ژگی‌های خوب دارند، هم بد. هیچ‌كس فقط خوب یا بد نیست. اما قهرمان‌ها دنبال خوبی‌های وجودشان گشته‌اند و صبر، استقامت، صداقت، مهرورزی و گذشت را در خودشان پرورش داده‌اند. در مقابل همیشه كسانی بودند كه به اندازه‌ی قهرمان می‌توانستند خوب باشند، اما توجهی به خوبی‌ها و عشق درونشان نداشتند. درعوض بدی‌ها را جایگزین كردند تا شاید یك جور دیگر قهرمان شوند. اما قهرمان شدن به این راحتی‌ها نیست. قهرمان واقعی كسی است كه اول خودش را دوست داشته باشد و حس خوبی به خودش داشته باشد. هركسی در وجودش یك قهرمان هست چون می‌تواند عشق و مهربانی را همچون بذری كوچك در درون قلبش بكارد و با گرمای محبت و مهربانی آن را پرورش دهد.
من تصمیم گرفته‌ام قهرمان قصه‌ی خودم باشم و خوبی‌های وجودم را پرورش بدهم و با خدمت كردن به همه‌ی انسان‌ها و موجودات این كره‌ی خاكی ابر قهرمان قصه‌ی خودم باشم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code