درباره ما

 

همشهري بچه‌ها، مجله‌اي براي همه‌ي بچه‌هاي ايران است كه به خواندن و دانستن علاقه دارند. در اين مجله سعي مي‌كنيم بچه‌ها را با فضاها و موضوعات مختلف از موضوعات ادبي و علمي گرفته تا محيط‌زيست و جامعه، مهارت‌هاي فردي و روانشناسي تا آموزش ساخت چيزهاي متفاوت، آشنا كنيم تا كم‌كم علاقه‌مندي‌هاي خودشان را بشناسند.

هميشه به همراه مجله يك هديه‌ي كوچك قرار دارد كه اغلب چيزي براي ساختن و تقويت خلاقيت و البته هميشه از جنس كاغذ يا مقواست.
ضميمه‌ي پدرها و مادرها هديه‌ي بچه‌ها به والدين است و سعي مي‌كند آن‌ها را در بهتر پدر و مادري كردن براي بچه‌هايشان كه خواننده‌ي مجله هستند، كمك كند.


اطلاعات در خصوص كليت نشريه

همشهري بچه‌ها براي همه‌ي بچه‌هاي 12ـ7 سال ايران منتشر مي‌شود و البته به همراه ضميمه‌اي براي پدرها و مادرهايي كه بچه‌هايي در اين گروه سني قرار دارند و يك هديه‌ي جالب از جنس كاغذ در هر شماره.

آگهی ها